Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-01-20


Priėmimas į laisvas vietas 2019-2020 m.m.:
 
Priešmokyklinio ugdymo grupėje - laisvų vietų nėra;
1-ose klasėse - 7 laisvos vietos;
2-ose klasėse - 6 laisvos vietos;
3-iose klasėse - 2 laisvos vietos;
4-ose klasėse - laisvų vietų nėra.
Pailgintos dienos grupėje laisvų vietų nėra.


Download
2018-2019_ugdymo planas.pdf
Adobe Acrobat Document 7.0 MB

Prašymų formos

Prašymo dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę forma.

Prašymo dėl priėmimo į 1-ą klasę forma.

Prašymo dėl priėmimo į 2, 3, 4-ą klases forma.

Prašymo dėl praleistų pamokų 1-4 klasėse forma.

Prašymo dėl praleistų užsiėmimų PUG forma.


Download
2017-2018 Ugdymo planas.pdf
Adobe Acrobat Document 6.6 MB


Priėmimo į mokyklą tvarka

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais tvarkos aprašais dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir dėl priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas.

 

 

Mokinių priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui Saulius Vilutis.

Nariai:                              specialioji pedagogė Sandra Civinskaitė-Vekshina,

                                         raštinės vedėja Daiva Dulevičienė.

 

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas.

 

Prašymai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. mokyklos raštinėje. 

Informacija apie mokyklą, priėmimą pateikiama atvykus į mokyklą arba telefonu (8-41) 52 46 13.

 

Pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas;
  • gimimo liudijimo kopija

Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas įforminamas sutartimi.


Download
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos
Teritorijos.pdf
Adobe Acrobat Document 133.2 KB