Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-11-15


Mokykla įkurta  1993 metais. Šiuo metu mokykloje mokosi 219 vaikų. Mokykloje 10 pradinio ugdymo klasių ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Kiekvienoje klasėje vidutiniškai mokosi po 22 vaikus.


Vizija

Mokyklos vizija -  aukštos pedagoginės kultūros, atvira šeimai ir visuomenei mokykla, imli naujovėms, nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis ugdymo(si) technologijomis, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, jų ugdymą.


Misija

Mokyklos misija – aktyvi, atvira švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką bendrąjį pradinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius, ugdanti vertybines nuostatas, padedanti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.


Ugdymo ir ugdymosi ypatumai

Nuo antros klasės mokiniai mokosi anglų kalbos.
Mokykloje teikiama spec. pedagogo, logopedo, soc. pedagogo pagalba.
Nuo 1997 m. mokykloje vykdomas tęstinis Tarptautinis vaikų ugdymo projektas „Gera pradžia“ („Step by Step“). Yra „Geros pradžios“ klasės. Mokytojams Danutei Gvergždienei, Rasai ir Sauliui Vilučiams suteiktas tarptautinis „Geros pradžios“ klasių mokytojų sertifikatas.
Mokykloje yra „Geros pradžios“ klasių metodinis centras Šiaulių regionui (vad. Saulius Vilutis).

Mokykloje veikia tarptautinės prevencinės programos "Obuolio draugai" regioninis metodinis centras.
Mokykloje organizuojami respublikiniai seminarai ir konferencijos mokytojams, vedamos atviros pamokos.
Mokykloje vykdomi įvairūs tarptautiniai projektai.
Nuo 1996 m. mokykla dalyvauja vaikų socializacijos programoje. Kiekvienais metais birželio pradžioje prie mokyklos veikia dieninė stovykla „Pradinukas“.


Mokyklos tradicijos ir šventės

Rugsėjo 1-osios šventė
Mokytojų diena

Pirmokų diena
Kalėdinė eglutė
Užgavėnės
Šventinis Tėvynės mėnuo: Vasario 16-oji – Kovo 11-oji
Abėcėlės šventė
Šeimos diena
Anglų kalbos popietė
Buvusių ketvirtokų susitikimas
Ketvirtokų išlydėjimas


Kultūros ir sporto tradicijos

Dailės diena
Kūrybinių darbų diena
Išvykų, ekskursijų diena
Rudens ir pavasario sporto dienos
Kvadrato varžybos
Šaškių turnyras


Akcijos

Mano knyga bibliotekai
Solidarumo bėgimas
Dovanėlės vaikų globos namų auklėtiniams


Mokykla bendradarbiauja