Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-10-28Su mokytojais galite susisiekti telefonu (8 41) 524613.

KLASIŲ MOKYTOJAI


MOKYTOJAI DALYKININKAI

Anglų kalba

Dorinis ugdymas

Dailė

Muzika

Šokis

Neformalusis ugdymas


PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI