Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 02 11


Download
Apskaitininko pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 133.2 KB
Download
Bibliotekininko pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 135.0 KB
Download
Budėtojo (apsaugos darbuotojo) pareigybė
Adobe Acrobat Document 129.0 KB
Download
IT specialisto pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 129.5 KB
Download
Kiemsargio pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 133.3 KB
Download
Mokytojo pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 131.8 KB
Download
Neformalaus ugdymo pedagogo pareigybės a
Adobe Acrobat Document 129.9 KB
Download
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigyb
Adobe Acrobat Document 137.5 KB
Download
Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 215.2 KB
Download
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Adobe Acrobat Document 132.0 KB
Download
Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybė
Adobe Acrobat Document 136.3 KB
Download
Statinių priežiūros darbininko pareigybė
Adobe Acrobat Document 133.4 KB
Download
Valytojo pareigybės aprašymas.pdf
Adobe Acrobat Document 137.5 KB
Download
Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašy
Adobe Acrobat Document 146.2 KB